Bảng giá các dịch vụ khác


Ngoài các dịch vụ chính, JW thực hiện một số dịch vụ khác như: thẩm mỹ không phẫu thuật và làm đầy môi, thu mỏng môi. Trong đó, giá thẩm mỹ không phẫu thuật là chất làm đầy và chất làm đầy Juvederm. Mời bạn tham khảo một số giá dịch vụ kể trên tại Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc thông qua  bảng kê khai dưới đây.

Lưu ý: Chi phí phẫu thuật phụ thuộc vào tình trạng của từng người

Bảng giá thẩm mỹ không phẫu thuật:

DỊCH VỤ

GIÁ

Chất làm đầy 

11.500.000 VNĐ/CC

Chất làm đầy Juvederm

16.100.000 VNĐ/CC

 

Bảng giá thẩm mỹ môi:

DỊCH VỤ

GIÁ

Thu mỏng môi

7.000.000 VNĐ

Làm đầy môi

11.500.000 – 16.100.000 VNĐ/CC

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người


COMMENTS
[X]
banner