câu chuyện khách hàng về ngực

Bà mẹ một con hiện thực hiện hoá giấc mơ “nâng cấp” ...

Chị Huỳnh Thị Thu Danh, 31 tuổi (Vĩnh Long) là một trong những trường hợp mặc cảm với bộ ngực sa ...