Phẫu thuật thẩm mỹ hay trang điểm đều là “vẻ đẹp nhân tạo” được chấp nhận


*Lưu ý: Kết quả Thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người.

*Lưu Ý: kết quả thẩm mỹ phụ thuộc vào đường nét có sẵn và cơ địa của từng người


COMMENTS